SYNERGY WORLDWIDE BENOEMT CEO

Beste Synergy-teamleden,

Op 15 december jongstleden kondigde Nature’s Sunshine Products een interne reorganisatie van het bedrijf aan. Deze heeft als doel de belangrijkste elementen van de organisatie de kans te geven zich sterker te richten op de groeikansen die de toekomst ons biedt.

In het kader van deze reorganisatie is Wynne Roberts benoemd tot Chief Executive Officer van Synergy Worldwide. Hij neemt de verantwoordelijk voor de activiteiten van Synergy Worldwide op zich, evenals voor de activiteiten van NSP in Rusland en Midden- en Oost-Europa.  Dan Norman blijft zijn goede prestaties als president van Synergy Worldwide voortzetten.


Waarom is deze verandering nodig?

Het gaat erom dat wij onze groei versnellen en ons maximale potentieel realiseren.

In de afgelopen jaren heeft Synergy WorldWide fantastische resultaten geboekt. De omzet is verdubbeld, de winst steeg overal ter wereld en wij hebben getalenteerde mensen bij elkaar gebracht die een bewonderenswaardige cultuur van teamwork en samenwerking hebben geschapen, zowel op managementniveau als tussen de teamleden zelf. En het ongelooflijke is dat iedereen die betrokken is bij Synergy, denkt dat wij hiermee ons potentieel nog maar net beginnen aan te boren.

Synergy heeft het voornemen om substantiële groei te realiseren door de marktpenetratie in 29 landen in Azië, Europa en Noord-Amerika te vergroten en door de activiteiten uit te breiden naar nieuwe markten. Tezamen met de toenemende vraag naar zowel onze hoogwaardige producten als onze flexibele zakelijke mogelijkheden, biedt deze geografische groei ons allen opwindende en ongekende kansen.

Wij hebben besloten tot deze reorganisatie omdat wij beseffen dat, om de fantastische kansen die de toekomst ons biedt maximaal te kunnen benutten, wij onze resources de ruimte moeten geven zich volledig daarop te focussen.

De reactie van Wynne Roberts:

“In de afgelopen drie jaar heb ik gezien hoe dit fantastische bedrijf is opgezet en welke resultaten Synergy heeft weten te bereiken. Ik heb alle respect voor het grote leiderschap van de mensen die dit hebben gerealiseerd — en dan met name voor de oprichter van Synergy, Dan Higginson, het hogere management, president Dan Norman en het managementteam van Dan Norman. Ik ben onder de indruk van de levendige, energieke en ondernemende cultuur van teamwork, samenwerking en plezier die is geschapen. Bij het aangaan van de uitdagingen die voor ons liggen, is deze cultuur voor Synergy van onschatbare waarde. Ik ben ervan overtuigd dat wij grote kansen voor ons hebben liggen en ben verheugd en vereerd dat ik deel mag gaan uitmaken van jullie team. Ik zie er naar uit om velen van jullie volgende week in Dubai te ontmoeten. De toekomst is zo groot als wij hem willen maken.”

De reactie van Dan Norman:

“In de afgelopen drie jaar heb ik niet alleen het genoegen gehad om onder de leiding van Wynne Roberts te werken, maar ook intensief met hem samen te werken. Ik ben onder de indruk van zijn leiderschap, inzet en visie. Met de nieuwe rol en de focus van Wynne en ons managementteam van wereldklasse kunnen wij Synergy perfect positioneren voor versnelde groei met ons aanbod van fantastische producten en zakelijke kansen.”

De reactie van Dan Higginson:

“NSP wil Synergy de best mogelijke kansen voor de toekomst bieden. Ik denk dat wij dat niet beter duidelijk kunnen maken dan door Wynne in staat te stellen zijn professionele expertise volledig op Synergy te richten!”

Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuw jaar. Met vriendelijke groet,

Wynne & Dan

CONVERSATION

Instagram

Follow Us